Patents

We offer comprehensive services including searches, preparation and submission of patentapplications in accordance with...

Trademarks

We comprehensive services including searches, submissions, assumption of the representation in caseof provisional refus...

Konzultace ochrany duševního vlastnictví

Ochranné známky Máte ochrannou známku na Vaše výrobky? Poskytujete služby pod značkou, kterou chcete ochránit? Někd...

Zastupování ve sporech

Zastupujeme v námitkových, zrušovacích a řízeních o neplatnosti ochranné známky. Nabízíme konzultaci vzniklého sporu...

Oceňování, znalecké posudky

Oceňujeme průmyslová práva tj. patenty, ochranné známky, průmyslové vzory, užitnévzory, nebo přihlášky těchto prů...

SEND