Ing. František Křišta působil dlouhá léta jako průzkumový referent na Úřadě průmyslového vlastnictví. U nás se věnuje zpracování patentových přihlášek ze všech oblastí průmyslu. Díky svým zkušenostem připravuje přihlášky s dostatečným rozsahem ochrany a zároveň podle požadavků patentového úřadu tak, aby výsledný patent pokryl ochranu technického řešení podle zadání klienta a bylo zabráněno případnému obcházení patentu dalšími subjekty.