Napište nám

info@tetrapat.cz

Zavolejte nám

+420 702 132 182

EN

Konzultace ochrany duševního vlastnictví

Ochranné známky

Máte ochrannou známku na Vaše výrobky?
Poskytujete služby pod značkou, kterou chcete ochránit?
Někdo napodobuje Vaši značku nebo ji kopíruje?
Potřebujete zajistit ochranu značky Vašeho výrobku nebo služby v zahraničí?
Potřebujete ochrannou známku Evropské unie?

„Veškeré konzultace jsou pro naše klienty bezplatné. Úvodní konzultaci si můžete domluvit zde, a to v naší kanceláři v Praze nebo v Olomouci.

Od roku 1990 jsme prosadili registraci u českého ÚPV, EUPI a WIPO více než 10000 ochranných známek. Poradíme Vám nejvhodnější postup a formu přihlášky a zajistíme veškeré věcné a formální náležitosti tak, aby přihláška byla úspěšná.

V případě porušování práv z ochranné známky řešíme vzniklou situaci buď smírnou cestou, nebo cestou správního řízení u příslušného úřadu. Pokud je třeba, využíváme občanskoprávní žaloby, kde máme za sebou četné úspěchy při prosazení práv našich klientů ve věcech ochranných známek a nekalé soutěže.

Patent a Evropský patent, PCT Patentová přihláška

Technické a přírodovědné vzdělání je vedle dlouholeté praxe našich zástupců jistotou, že pro Vaše technologie, nové výrobky nebo postupy najdeme nejvhodnější rozsah ochrany. Ptejte se patentového zástupce nejen na počet přihlášek, ale na počet skutečně udělených patentů. Patentů, které byly Evropským patentovým úřadem nebo českým Úřadem průmyslového vlastnictví uděleny až do patentové listiny. Naše kancelář má v počtu udělených patentů mimořádnou úspěšnost. Za poslední 3 roky nám byly uděleny všechny patenty a užitné vzory, včetně Evropských patentů a užitných vzorů v zahraničí. Celkově máme jednu z nevyšších úspěšností podaných patentových přihlášek v ČR a SR.

Naši klienti se často ptají na Evropský patent, ruský patent, patent v USA, čínský patent, patent v Brazílii, německé užitné vzory a německý patent.

Analýza IP

Nejste si jisti, zda porušujete nebo neporušujete patent? Potřebujete zjistit stav patentové ochrany nebo ochranných známek obchodních partnerů nebo soutěžitelů?Kupujete novou patentovanou technologii nebo výrobek? Jste si jisti, že je opravdu chráněný i na tomto území? Je nutné jej opravdu koupit? Co když jsou volně využitelné?

Licence a franšíza

Zajišťujeme licenční smlouvy na klíč a ve spolupráci s advokátní kanceláří franšízové smlouvy. Můžete mít jistotu, že průmyslově-právní ochrana bude ošetřena patentovým zástupcem.