Napište nám

info@tetrapat.cz

Zavolejte nám

+420 702 132 182

EN

Zastupování ve sporech

Zastupujeme v námitkových, zrušovacích a řízeních o neplatnosti ochranné známky. Nabízíme konzultaci vzniklého sporu, řešení smírnou cestou koexistenční dohody. Zpracováváme žaloby z ochranné známky a zastupování v občansko-právním nebo správním soudním řízení. Zpracováváme návrhy na výmaz a zatupujeme ve výmazovém řízení. Zpracováváme žaloby a zastupujeme v soudních sporech ve věci patentů, užitných a průmyslových vzorů.