Jiří Halaxa je vedoucím pracovníkem rešeršního oddělení kanceláře. Zaměřuje zpracování patentových rešerší a rešerší ochranných známek, připracuje rešeršní zprávy a zajišťuje pravidelné hlídání případných kolizních přihlášek ochranných známek pro naše klienty. Jiří Halaxa pracuje v českém a německém jazyce. Ve volném čase se věnuje country hudbě a cestování.