Patentový zástupce

Číslo osvědčení u Komory patentových zástupců 359

European Patent Attorney, EPO Representative

European Trademark and Design Attorney

Eva Halaxová se stala patentovým zástupcem a evropským patentovým a známkovým zástupcem v roce 2002. Věnuje se řešení strategie ochrany duševního vlastnictví podniku klienta celkově, strategie ochranných známek a patentové ochrany, odhadu výhod, nákladů, možností a rizik. Zaměřuje se na sporná řízení a vymáhání práv z duševního vlastnictví. V oblasti ochrany vynálezů a technických řešení se zaměřuje na zahraniční ochranu duševního vlastnictví, zejména evropský patent a mezinárodní patentové přihlášky.

Je absolventkou oboru biofyzika a chemická fyzika Přírodovědecké fakulty, Univerzity Palackého v Olomouci a oboru mezinárodní vztahy v průmyslovém vlastnictví na Metropolitní univerzitě Praha. Vedle přírodovědného a právnického akademického vzdělání absolvovala dvouleté specializační studium na Institutu průmyslově právní ochrany při Úřadu průmyslového vlastnictví Praha, dvouleté studium evropského patentového práva Univerzity Roberta Schumanna Štrasburku, absolvovala odborné školení Evropského patentového úřadu Train the Trainers v Mnichově a absolvovala odbornou stáž v LSC Vancouver. Pravidelně se účastní mezinárodních konferencí a vzdělávacích seminářů v oboru duševního vlastnictví.

Je členkou komise pro sporná řízení Rady Evropského patentového institutu EPI. Ve spolupráci s EPI v rámci projektu revize Evropské patentové úmluvy zpracovávala vzdělávací systém pro Českou republiku. Eva Halaxová je členkou mezinárodních profesních organizací AIPPI, LES, INTA a FICPI. Kromě češtiny pracuje a plynně hovoří v anglickém a španělském jazyce. Ve volném čase se věnuje závodnímu běhu se psem.