RNDr. Jiří Keprt, DrSc. působí ve Společných laboratořích optiky Univerzity Palackého a Fyzikálního ústavu Akademie věd České republiky. V naší kanceláři RNDr. Jiří Keprt, DrSc. poskytuje konzultace našim odborníků a klientům v oblasti aplikované fyziky a zejména optiky. RNDr. Jiří Keprt, DrSc. se podílel na desítkách patentů z oblasti optiky a optoelektroniky.