Patentový zástupce

Číslo osvědčení u Komory patentových zástupců 133

European Patent Attorney, EPO Representative

European Trademark and Design Attorney

Soudní znalec v oboru ekonomika – oceňování duševního vlastnictví

Soudní znalec v oboru vynálezy a patenty a specializace ochranné známky

Zdeňka Halaxová působí v oboru ochrany duševního vlastnictví od roku 1984, jako patentový zástupce od roku 1992. Odborně zpracovala a podala více než 5000 patentových přihlášek a přihlášek užitných vzorů a patří k nejzkušenějším odborníkům v patentovém právu ČR a Evropského patentu. Věnuje se také soudně-znalecké činnosti a oceňování nehmotného majetku, jako soudní znalec působí od roku 1986.

Vystudovala obor aplikovaná fyzika na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého Olomouc, kde získala doktorát přírodních věd v oboru optika a fyzika tenkých vrstev. Dále absolvovala studium na Univerzitě Roberta Schumanna ve Štrasburku v evropském patentovém právu a The John Marshall School Chicago v oboru práva duševního vlastnictví. Absolvovala dvouleté specializační studium na Institutu průmyslověprávní výchovy při Úřadu průmyslového vlastnictví ČR a studium Evropského patentového systému na Evropském patentovém úřadu v pobočkách Berlín a Hague.

Je členkou Komory patentových zástupců, Evropského patentového institutu EPI a Českého svazu vynálezců zlepšovatelů. Je také členkou mezinárodních profesních organizací AIPPI, LES, INTA a FICPI. Kromě češtiny pracuje a plynně hovoří v anglickém a německém jazyce. Ve volném čase se věnuje cestování a zahradničení.