Vincent Hofhans zpracovává agendu kanceláře po administrativní stránce, podává přihlášky ochranných známek, patentů a užitných vzorů, komunikuje s kolegy patentovými zástupci v zahraničí a zajišťuje plynulý průběh zahraničních řízení. Vincent pracuje v němčině, angličtině a španělštině. Ve volném čase se věnuje basketbalu a historii.