Patentová a známková kancelář

byla založena v roce 1990 RNDr. Zdeňkou Halaxovou podle tehdy čerstvého zákona o patentových zástupcích. Nejprve v Olomouci, od roku 2003 v Praze. Od té doby jsme se stali rodinným podnikem, kde pracuje zatím pět členů naší rodiny. Všichni naši lidé mají dlouholetou praxi, odpovídající vzdělání, technické, přírodovědné a právnické vzdělání. Sídlíme v Praze 5 na Jinonické a v Olomouci na Ztracené. S našimi klienty pracujeme ve většině případů dlouhodobě.

Kvalifikace český a evropský patentový zástupce a evropský známkový zástupce

Členové kanceláře jsou kvalifikovanými a registrovanými evropskými patentovými zástupci a evropskými známkovými zástupci. V České republice jsou naši členové plně kvalifikovaní patentoví zástupci, tj. nejen pro oblast ochranných známek a průmyslových vzorů, ale také pro oblast patentů a užitných vzorů. Zastupujeme před orgány státní správy zejména Úřadem průmyslového vlastnictví, policií a celní správou, tak i před všemi soudy ČR. Zastupujeme před Evropským patentovým úřadem EPO se sídlem v Mnichově, Úřadem Evropské unie pro duševní vlastnictví EUIPO se sídlem v Alicante a Úřadem Světové organizace duševního vlastnictví WIPO v Ženevě.

Zahraniční patenty, ochranné známky a designy

Patenty, užitné vzory, ochranné známky a ochranu designu zajišťujeme prostřednictvím sítě spolupracujících zahraničních kolegů v každém zemi na světě a díky dlouhodobému aktivnímu členství v mezinárodních odborných organizacích poskytujeme aktuální informace a právní poradenství ve všech věcech týkajících patentování a známkové ochrany v mezinárodním měřítku.

Patenty a ochranné známky v Praze a v Olomouci

Kanceláře máme v Praze a v Olomouci. Veškerou agendu včetně poradenství poskytujeme telefonicky a elektronicky a reagujeme pružně, včetně urgentních požadavků klienta v případě, kdy potřebuje rychlou registraci ochranné známky nebo jiné podání.