Napište nám

info@tetrapat.cz

Zavolejte nám

+420 702 132 182

EN

Patenty a užitné vzory

Naše kancelář zajišťuje klientům dlouhodobě komplexní služby týkající se vynálezů, užitných vzorů a průmyslových vzorů v rámci území ČR, Evropského patentu i v mezinárodním měřítku.

  • Zkušený patentový zástupce zpracuje přihlášku patentu a/nebo užitného vzoru
  • Přihlašujeme patenty, užitné vzory a průmyslové vzory do všech zemí světa
  • Zabezpečujeme platby udržovacích poplatků a obnovy a sledování veškerých lhůt
  • Vyjednáme a/nebo vypracujeme licenční smlouvy
  • Soudně-znalecké posudky a oceňování patentů a užitných vzorů
  • Odborně vypracované rešerše
  • Spory z patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů

Zpracování přihlášky patentu, užitného vzoru nebo průmyslového vzoru

Vypracováváme a podáváme přihlášky vynálezů, užitných vzorů a průmyslových vzorů, a to jak v tuzemsku, tak i v zahraničí. Klientovi vysvětlíme postup a přehledně zadáme požadavky na podklady nutné k vypracování přihlášky. Na přihlášce vždy pracuje odborník s odpovídajícím technickým, nebo přírodovědným vzděláním.

Přihlášku podáme pouze po obdržení souhlasu klienta s jejím zněním. Po podání předáme klientovi kompletní kopie všech dokladů, formulářů a potvrzení o podání.

Sledujeme právní i úřední úkony spojené s přihláškami a ochrannými dokumenty po celou dobu jejich trvání. Klienta včas upozorňujeme na splatnost úředních poplatků, také opakovaně v případě potřeby, dokud neobdržíme od klienta vyjádření.

Pro naše klienty zpracováváme licenční smlouvy a revidujeme návrhy licenčních smluv předložené druhou smluvní stranou. Zajišťujeme řádné zápisy licenčních smluv na příslušných úřadech duševního vlastnictví.

Evropský patent

Naši patentoví zástupci jsou kvalifikováni a zapsáni u profesní organizace EPI jako tzv. Professional RepresentativebeforeEuropean Patent Office – evropský patentový zástupce a mají oprávnění zastupovat ve všech řízeních před Evropským patentovým úřadem. Přihláška se podává u Evropského patentového úřadu v Mnichově v jazyce francouzském, anglickém nebo německém.

Evropský patent není jednotný a nedílný; jde v podstatě o svazek patentů národních. V každé zemi, pro kterou byl evropský patent udělen, má jeho majitel stejná práva a stejné povinnosti, jako majitel národního patentu. Když je evropský patent udělen, musí jeho majitel provést ve většině členských zemí ještě jeho validaci: to znamená, že musí podat u úřadů průmyslového vlastnictví jednotlivých států překlad patentových nároků nebo celého patentového spisu do úředního jazyka tohoto státu.

Patentová ochrana zajišťovaná cestou evropského patentu výhodnější, než cesta několika souběžných patentových přihlášek, podaných v každém státě zvlášť. Ze zkušeností plyne, že v případě přihlašování alespoň do tří z těchto států je tento způsob získání ochrany levnější.

Mezinárodní patenty

Poskytujeme veškeré služby ve věcech mezinárodních přihlášek v rámci Smlouvy o patentové spolupráci (PCT). Prostřednictvím našich partnerských kanceláří poskytujeme přístup k systémům podávání patentových přihlášek členských států Smlouvy o patentové spolupráci.

Spory

Zastupujeme klienty v rámci veškeré sporné agendy. Zajišťujeme mediační službu v případě smírného řešení sporu koexistenční dohodou. Zpracováváme návrhy na výmaz a zatupujeme ve výmazovém řízení. Zpracováváme žaloby a zastupujeme v soudních sporech ve věci patentů, užitných a průmyslových vzorů.